Inbjudan till yngre och äldre zonläger samt Målvaktens Dag

Nu är det dags att anmäla sig till Målvaktens dag, yngre och äldre zonläger för flicor och pojkar 13 och 14 år. Anmälan för samtliga grupper ska vara kansliet tillhanda senast 12 juni. För frågor - kontakta svenolof.bergman@blekingefotboll.se

- Målvaktens dag - inbjudan - anmälan

- Yngre zonläger flickor - inbjudan - anmälan

- Yngre zonläger pojkar - inbjudan - anmälan

- Äldre zonläger flickor - inbjudan - anmälan

- Äldre zonläger pojkar - inbjudan - anmälan