Ledar- och spelarutbildning flickor/pojkar 10-13 år

Som en del av Blekinge Fotbollförbunds 100 årsjubileum 2017 bjuder vi här med in till utbildning och inspirationsdagar med fokus på teknikträning. Utbildningarna genomförs samma dag men olika tider, spelarna erbjuds teknikträning på dagtid och ledare/tränare erbjuds tekniktränarutbildning på kvällstid.

Vi erbjuder teknikträning och tekniktränarutbildning fyra dagar i fyra olika kommuner med inriktning på teknik, koordination och speluppfattning (man deltar vid ett av dessa tillfällen).

Syfte
Vi vill vidareutveckla teknikträningen inom Blekingefotbollen i den centrala åldern innan puberteten 10-13 år hos spelare och tränare. Vi vet att träning på teknik och koordination i dessa åldrar kommer ge rejäl effekt i deras fortsatta fotbollsspelande.

Målsättning
Vår målsättning är att stimulera spelare till fortsatt satsning genom en inspirationsdag i teknikträning och spelövningar. Målsättningen är även att utbilda tränarna så att de kan vidareutveckla den tekniska och koordinativa träningen i föreningen så att spelarna får ett genuint intresse för spelet fotboll och därmed skapar ett hållbart långt intresse och undvika "dropouts" senare i tonåren.

Mer information hittar ni i bifogade filer:
- Tekniksträning
- Tekniktränarutbildning
- Anmälningsblankett

OBS! Det är två olika inbjudningar avsedda för olika målgrupper (spelare/tränare) men det är en gemensam anm.blankett, sista anmälningsdatum är den 5 juni.

Välkomna!
Blekinge Fotbollförbund