Ungdomskonferens serieindelning

Härmed har vi nöjet inbjuda till Ungdomskonferens för pojk och flickfotboll tisdag den 7 mars kl 18.00 på Ronneby Brunn. Ungdomskonferensen är ett diskussionsforum inte ett beslutande organ i ungdomsfrågor.

Deltagare
Era representanter ska vara...

... ledamot i föreningsstyrelsen och/eller ungdomssektionen (liknande) och ha en helhetssyn på föreningens totala ungdomsverksamhet samt ett långsiktigt tänkande. Er förening kan anmäla högst två representanter till ungdomskonferensen.

Innehåll
Preliminär serieindelning, innan mötet kommer ett förslag att skickas ut.
Information inför 2017 samt diskussionspunkter angående hur vi tillsammans utvecklar fotbollen i hela Blekinge.

Anmälan
På mail till svenolof.bergman@blekingefotboll.se
Svar senast den 2 mars 2017.