Inbjudan till ungdomsfotboll 2017

Anmälan görs på bifogad blankett som sänds med till svenolof.bergman@blekingefotboll.se
tillhanda senast den 31 januari 2017. Tävlingsavgifterna faktureras och skall vara inbetalda senast den 15 mars 2017.

Läs inbjudan i sin helhet.