Inbjudan till ungdomsfotboll 2017

Serieutbud
- P15-17 11-manna Födda 2000 eller senare, inga generella dispenser
- P14 11 alt 9-manna Födda 2003 eller senare, 2 st generella dispenser
- P12 7-manna Födda 2005 eller senare, 2 st generella dispenser
- P11 7-manna Födda 2006 eller senare, 2 st generella dispenser
- P10 7-manna Födda 2007 eller senare, 2 st generella dispenser
- F16 11-manna Födda 2001 eller senare, 2 st generella dispenser
- F14 11 alt 9-manna Födda 2003 eller senare, 2 st generella dispenser
- F12 7-manna Födda 2005 eller senare, 2 st generella dispenser
- F11 7-manna Födda 2006 eller senare, 2 st generella dispenser
- F10 7-manna Födda 2007 eller senare, 2 st generella dispenser

Mer info - klicka på rubriken

Spelform:
- Seriespel tillämpas för åldersgrupperna P11-P17, och F11-F16.

- P10 och F10 spelas med sammandragningar både under våren och hösten. Önskar man sammandragningar även på 11 åringarna – skriv det som önskemål i anmälan.

- För F14 respektive P14 anmäler man sig som 9 alt. 11-manna. Serierna kommer att delas upp efter två faktorer, spelform samt lagstyrka för att få jämna och bra matcher för så många som möjligt.

Kombinerat lag
Två eller flera föreningar kan gå samman och bilda ett s.k. kombinerat lag. Laget kan döpas till de föreningar som det berör, t.ex. Listerby/Johannishus eller ett neutralt valt namn. Tävlingsavgiften fördelas i faktura mellan berörda föreningar.

Värdering av lagets styrka!
Vi behöver ert ärliga omdöme för alla era anmälda ungdomslags styrka enligt följande:

1
2
3 (Mycket bra)

Uppgiften är en vägledning inför seriesammansättningen och ska endast ses som ett önskemål och ni får gärna komplettera med synpunkter.

Så här fyller ni i anmälningsblanketten!
Förening: Föreningens eller det kombinerade lagets namn Om förening har både eget och kombinerat lag ska anmälan görs på två eller flera blanketter!

Kontaktperson: Namn, telefonnummer och e-postadress till ansvarig kontaktperson för alla anmälda ungdomslag i föreningen.

Inventering: Vi vill att ni fyller i hur många spelare ni har i respektive åldersgrupp i föreningen, både pojkar och flickor.

Åldersgrupp: Vilken åldersgrupp avser er anmälan för respektive ungdomslag?, t.ex. P10, F12. För åldersgrupp 14 skriver man även om man anmäler sig som 9-manna alt 11 manna. För 11 åringar anger man om sammandrag.

Spelplan: Vi önskar namn på den spelplan respektive ungdomslag använder – för att kunna registrera i FOGIS. Ange även hur åldersstrukturen i det anmälda laget ser ut. Bifoga gärna dokument om inte noteringarna får plats på blanketten.

Anmälan
Anmälan görs på bifogad blankett som sänds med till svenolof.bergman@blekingefotboll.se tillhanda senast den 31 januari 2017.

Tävlingsavgifterna faktureras och skall vara inbetalda senast den 15 mars 2017.

- Anmälningsblankett
- Inbjudan i sin helhet

Med vänlig hälsning
Sven-Olof Bergman
Blekinge Fotbollförbund