Inbjudan till breddläger för 11-12-åringar

Blekinge Fotbollförbund inbjuder härmed spelare födda 2004 respektive 2005 till anmälan och deltagande vid Blekinge Fotbollförbunds breddläger. Observera att förening med deltagare i Breddläger äger rätt att..

.. flytta kolliderande seriematch!

Tid och plats
Yngre breddläger:
- Fredag den 6 maj kl 13.00 – Lördag den 7 maj kl 15.30 – för pojkar födda 2005 på Hasslö – för flickor födda 2005 i Jämshög
Äldre breddläger:
- Torsdag den 5 maj kl 09.00 – Fredag den 6 maj kl 12.00 – för pojkar födda 2004 på Hasslö – för flickor födda 2004 i Jämshög
Lägeravgift
700 kronor per deltagare.
Faktura sänds till berörda föreningar. Inbetalning görs föreningsvis senast den 26 april 2016 till BFF:s bankgiro 490-6822.
Anmälan
Anmälan endast föreningsvis till:
Blekinge Fotbollförbund, Reddvägen 6, 372 73 RONNEBY, eller svenolof.bergman@blekingefotboll.se tillhanda senast den 21 april 2016.
Anm.
Anmälan är ekonomiskt bindande, varför lägeravgift tas ut även vid återbud (självklart kan anmäld deltagare ersättas med annan spelare). Efteranmälningar godtas ej!
Instruktörer
Blekinge Fotbollförbund tillsätter instruktörer till breddläger, men intresserade ungdomstränare kan kontakta Sven-Olof Bergman, 0733-223333.

Kallelse
Kallelse till lägret mailas till den kontaktperson ni meddelat på er anmälan. Kontaktpersonen delar ut kallelser till sina spelare!

Blankett för anmälan