Svenskfast Cup 2018 - Finaler

Svenskfast Cup 2018Nu är datum för årets bägge finaler i Svenskfast Cup fastställda.

Damernas ursprungliga finaldatum ligger kvar medan herrarnas finaldatum är framflyttat två veckor. --->

Gunnar Nordahls minnesfond

Sökanden, som kan vara enskild person eller förening, ska genom utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt ha främjat ungdomsfotbollen i Sverige. Ansökan ska innehålla en utförlig beskrivning av på vilket sätt detta ändamål är uppfyllt.

Ansökan om stipendium ur minnesfonden ska vara inkommen senast den 14 september 2018 under adress:

Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond
Att: Helena Bohman
c/o Svenska Fotbollförbundet
Box 1216
171 23 Solna

- Informationen i sin helhet

Tränar- och spelarutbildning med fokus på teknikträning för F/P 10-13 år

Här kommer inbjudan till årets utbildning och inspirationsdagar med fokus på teknikträning, en fortsättning på förra årets populära koncept.

Vi erbjuder teknikträning och tekniktränarutbildning fyra dagar i fyra olika kommuner med inriktning på teknik, koordination och speluppfattning (man deltar vid ett av dessa tillfällen). Utbildningarna genomförs samma dag men olika tider där spelarna erbjuds teknikträning på dagtid och tränare/ledare erbjuds tekniktränarutbildning på kvällstid.

Information om nya SM för Flickor 17 år (F17), säsongen 2019

Svenska Fotbollförbundet har sedan 2016 arbetat för att se över hur man för svensk fotbolls bästa ska kunna anordna tävlingar för åldrarna 15–19 år, för att tillgodose både elit- och bredd, dvs. att det leder till fler elitspelare och till att fler spelar fotboll längre.

- Läs hela informationen

- Föreskrifter

Genomförd matchfixningsföreläsning

Den 22 maj höll Tobias Tibell, förbundsjurist på Svenska Fotbollförbundet, en välbesökt och lärorik föreläsning om matchfixning på Furulundsskolan i Sölvesborg.

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter