Uppdaterade riktlinjer från SvFF gällande Coronaviruset

Efter den nya covid-19-lagen den 10 januari har regeringen och Folkhälsomyndigheten kommit med en uppdatering. Rekommendationen till kommuner och regioner är nu att barn och unga (födda 2005 och senare) framöver ska kunna delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus. Med anledning av detta har SvFF idag uppdaterat sina riktlinjer. Riktlinjerna hittar ni på SvFF:s hemsida eller genom att klicka på rubriken ovan.

Sammanfattning - nuläge

  • Yrkesidrottslag får både träna och spela matcher.
  • Barn födda 2005 och senare får träna, både inomhus och utomhus, samt spela enstaka matcher.
  • De som är födda 2004 och tidigare (och som inte är yrkesidrottare) får träna, men inte spela match.

Ansök om RF:s kompensationsstöd

Mellan den 15 januari och den 26 januari är ansökan öppen för alla SvFF:s föreningar att ansöka om kompensationsstöd för uteblivna intäkter och kostnader perioden 1 oktober till 31 december.

Uppdaterade riktlinjer från SvFF gällande Coronaviruset

Den 10 januari trädde en ny covid 19-lag i kraft, samt nya förordningar och föreskrifter beslutade av regeringen respektive Folkhälsomyndigheten. Detta innebär bland annat nya regler och ansvar för föreningar som bedriver inomhusportanläggningar som är öppna för allmänheten. Med anledning av detta har SvFF idag uppdaterat sina riktlinjer. Riktlinjerna hittar ni på SvFF:s hemsida eller genom att klicka på rubriken ovan.

Uppdaterade riktlinjer från SvFF gällande Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten (FHM) har den 18 december, med förtydligande den 22 december, meddelat ytterligare åtgärder för att trycka ner smittspridningen av covid-19, däribland en rekommendation till kommunerna att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva. Träning på utomhusanläggningar kan dock fortsätta under vissa förutsättningar. Med anledning av detta har SvFF idag uppdaterat sina riktlinjer. Riktlinjerna hittar ni på SvFF:s hemsida eller genom att klicka på rubriken ovan.

Träningsaktiviteter kan enligt myndigheten ske utomhus så länge anläggningarna hålls öppna på ett smittskyddssäkert sätt för både personal och besökare och givet att FHM:s föreskrifter och allmänna råd också efterföljs. Bedömningen om utomhusanläggningar, exempelvis en fotbollsplan, anses kunna hållas öppen görs av varje kommun. Det betyder att det är viktigt att alla håller sig uppdaterade om vad som gäller i berörd kommun.

Inbjudan Sparbanken i Karlshamn Cup

Nu är anmälan öppen till Sparbanken i Karlshamn Cup 2021 och genomförs som distriktmästerskap för F16, F18, P15, P16 och P18. Läs mer genom att klicka på rubriken.

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter